Browsing: Revio AS

Reiselivsnestoren Per G. Braathens investeringsselskap Braganza har gjennom en rettet emisjon investert åtte millioner kroner i skyplattformen Qondor.