Browsing: Reisevaneundersøkelsen 2015

Fly

All vekst i flytrafikken på Norge skyldes økt ferie- og fritidstrafikk fra utlandet, ifølge Avinors Reisevaneundersøkelse 2015. For første gang er det flere fritidsreisende enn forretningsreisende innenlands.