Browsing: Kystruten

Havila og Hurtigruten får kontrakter på kystruten Bergen-Kirkenes, og deler dermed kontrakten som Hurtigruten har alene frem til 2021.