Browsing: Knut Holler Gjøvaag

Det 104 år gamle hotellet får på pukkelen i Dagens Næringsliv. Er dette et signal om mindre ressursbruk til renovering av distriktshotellene?