Browsing: Jan E. Rivelsrud

Det brygger trolig opp til strid når festekontraktene til Nordkapp-platået utløper i oktober i år. Familien Rivelsrud – som sto bak Rica-kjeden – har så langt tviholdt på festerettighetene.

I dag ble det kjent at Scandic tar over alle Ricas 72 hoteller. Dermed vokser kjeden til 223 hoteller i porteføljen.