Browsing: Jacob Schram

Fly

Norwegian-sjef Jacob Schram går på dagen, mens Geir Karlsen rykker opp fra jobben som finansdirektør til konsernsjef i flyselskapet. Jacob Schram, sier at Norwegian-styrets avgjørelse om å bytte han ut kom svært overraskende.

Fly

Norwegian gikk med snaut 1,2 milliarder kroner i underskudd før skatt i første kvartal. Reiserestriksjoner gjør at resultatet er som ventet, sier selskapet.

Fly

Norwegian har i dag oppdatert markedet om den forestående kapitalinnhentingen. Øvre ramme for kapitalinnhentingen er økt til seks milliarder kroner.

Fly

Nettotapet på NOK 16,6 milliarder er inkludert nedskrivninger på hele NOK 12,8 milliarder. Driftskostnadene før leasing og avskrivninger for fjerde kvartal ble redusert med 82 prosent sammenlignet med i fjor.