91% av reisende er komfortable med å benytte digitale helsepass

En undersøkelse bestilt av Amadeus og utført av Censuswide gir oppmuntrende nyheter for reisebransjen.

0

Undersøkelsen viser at 41 prosent av reisende er svært interessert i å bestille internasjonale reiser allerede 6 uker etter at restriksjoner er opphevet. Undersøkelsen viser også viktigheten av å forstå de reisendes bekymring rundt integritet, brukervennlighet og sikkerhet. 

Når myndigheter og reisebransjen ser på fordelene med digitale helsepass, er budskapet fra de reisende tydelig: digitale helsepass kan være et svært viktig verktøy for å få i gang reisevirksomheten igjen. Undersøkelsen viste at 9 av 10 (91%) av de spurte sa at de ville være komfortable med å benytte et digitalt helsepass for fremtidige reiser. 

– Denne undersøkelsen belyser enda en gang den nøkkelrolle som teknologien kommer til å ha i gjenoppbyggingen av reisevirksomheten. Vi har sett en utvikling fra vår forrige undersøkelse, ettersom de reisende nå legger mer fokus på mobile løsninger og berøringsfri teknologi – to viktige områder som helt tydelig styrker de reisendes fortrolighet med å begynne å reise igjen. Det er også interessant at de reisende er åpne for digitale helsepass hvor de deler sine helsedata underveis på reisen, forutsatt at de rette sikkerhetstiltakene er på plass. Hos Amadeus er vi sterkt engasjert i å bygge opp en forbedret reisebransje sammen med våre kunder og partnere, sier Christophe Bousquet, CTO Amadeus.

Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av svar fra 9055 reisende fra Frankrike, Spania, Tyskland, India, De Forente Arabiske Emirater, Russland, Singapore og Storbritannia. Utvalget av respondenter er de som har reist utenlands i løpet av de siste 18 månedene (med minst 1000 respondenter per land). Feltarbeidet utførtes i slutten av februar 2021. 

Eksempler på resultater fra undersøkelsen: 

• Tre fjerdedeler (74%) av de spurte passasjerene er villige til å lagre sine reisehelsedata elektronisk, dersom det gjør at de kan komme seg raskere gjennom flyplassen med færre møtepunkter ansikt-til-ansikt. 

• Mer enn 7 av 10 (72%) av de spurte passasjerene er villige til å lagre sine reisehelsedata elektronisk dersom dette gjør det mulig for dem å reise til flere destinasjoner. 

• 68% av de reisende var enige om at det er mer sannsynlig at de deler sin helseinformasjon dersom de flyselskapene de reiser ofte med tilbyr en måte å lagre reisehelsedata på. 

Selv om villigheten til å dele data er høy, må reisebransjen ta hensyn til de reisendes bekymringer rundt bruken av dem. De tre viktigste problemområdene som de reisende ser er: 

• Sikkerhetsrisiko i forbindelse med hacking av personlig informasjon (38%) • Integritetsspørsmål i forbindelse med hvilken helseinformasjon som er nødvendig å dele (35%) 

• Mangel på åpenhet og kontroll over hvor dataene deles (30%) Undersøkelsen viser også hvilke løsninger som skulle kunne redusere problemene med digital helseinformasjon og reiser: 

• 42% av de reisende sa at en reise-app som skulle kunne benyttes under hele reisen skulle forbedre deres totale reiseopplevelse betraktelig, og forsikre dem om at deres informasjon finnes på ett sted. 

• 41% av de reisende er enige om at en reise-app skulle redusere deres opplevde stress i forbindelse med reiser. 

• 62% av de reisende er mer tilbøyelige til å benytte en app for å lagre sin helseinformasjon dersom en reiseleverandør eller -selskap samarbeider med et pålitelig helseforetak. 

– Det hersker ingen tvil om at COVID-19 kommer til å fortsette å forme vår måte å reise på i de kommende månedene, på samme måte som det påvirker så mange andre områder av våre liv. Men selv om det fortsatt finnes mange usikkerhetsmomenter, så forsterker undersøkelser som denne min optimisme og tro på at vi kommer til å skape bedre reiser enn før. Samarbeide mellom vår bransje og myndigheter rundt om i verden er nøkkelen til å gjenstarte reisebransjen, ettersom vi leverer på de reisendes forventninger som er beskrevet i denne «Rebuild Travel Digital Health Survey», ved å ta i bruk riktig teknologi til å skape en fullstendig sammenkoblet og kontaktløs reiseopplevelse, sier Decius Valmorbida, President, Travel, Amadeus.

Share.

About Author

Comments are closed.