Browsing: amadeus

Fly

Ifølge IATAs framtidsplan for netto null kan SAF bidra med cirka 65% av den utslippsreduksjonen som luftfarten behøver å gjøre for å nå netto null i år 2050.

JA Hotel Karlskrona i Sverige kobler sammen Amadeus Property Management med Amadeus Integrated Booking suite for å skape et fullintegrert teknologisk ekosystem.