Forfatter: david

Fly

Når International Air Transport Association, IATA, oppsummerer 2023, er luftfartens fortsatte comeback ubestridelig – totalt sett er det globalt på 94,1 prosent av 2019s volumer. Det er spesielt interessant å se hvordan økningen er økende i Asia.

Read More