Forfatter: david

I 2023 oppnådde Color Line det beste resultatet i rederiets historie, drevet av høy etterspørsel, stabil produksjon og en stadig mer kostnadseffektiv drift. Dette gir Color Line et godt utgangspunkt for videre kommersiell utvikling og til den grønne omstillingen i årene som kommer.

Read More
Fly

Etter å ha blitt kalt “et fullstendig middelmådig flyselskap” så sent som i fjor, ønsker British Airways å gjenvinne markedets tillit. Dette med hjelp av nye toppledere og en toårig investeringsplan på 7 milliarder pund. Analysert av Travel News Linda Iliste

Read More