Banearbeid truer togsuksess mellom Stockholm og Oslo

Utbedringer av Kongsvingerbanen kan føre til at hurtigtogtrafikken mellom Stockholm og Oslo legges ned.

0

Banearbeidet skal nemlig etter planen pågå i tre år.

– Om det skjer blir vi tvunget til å legge ned hurtigtog-trafikken, sier forretningssjef i Statens Järnväger (SJ), Petter Essén, til Dagens Nyheter (DN).

Nødt til å stenge

Etter flere års opphold gjenopptok SJ i august i fjor hurtigtogtilbudet mellom Oslo og Stockholm. Satsingen ble raskt en suksess. I løpet av perioden siden oppstarten har trafikken mellom de to hovedstedene økt med 50 prosent.

Mellom Karlstad og Oslo har økningen vært på 150 prosent. Det skyldes ikke minst den hurtige togmodellen X100, som kutter reisetiden fra seks til fire og en halv time.

– Det har vært en fantastisk utvikling. Hurtigtoget har virkelig blitt tatt vel imot av de reisende, sier Essén.

Den største økningen har vært blant forretningsreisende, som velger tog fremfor fly, og fra 11. desember øker antallet avganger mellom Stockholm og Oslo med ytterligere to, til tilsammen fem i hver retning.

Denne utviklingen trues nå av at det norske Jernbaneverket planlegger å bytte ut kontaktledningene mellom Lillestrøm og Kongsvinger. Med oppstart av arbeidet i 2018 er arbeidet beregnet å ta tre år. Arbeidene skal gjøres på dagtid mellom 09 og 14, som innebærer at SJ blir nødt til å stenge sine viktigste avganger i hver retning.

Ifølge SJ vil dette få stor innvirkning på togtrafikken.

– Det innebærer blant annet at våre viktige forretningsreisende ikke har muligheten til å ta morgentoget til formiddagsmøtet, sier Essén, som tror at trafikken igjen vil dreie mot fritidsmarkedet, og at hurtigtoget vil bli flyttet til andre strekninger der de kan gjøre mer nytte for seg.

For sent?

Essén innrømmer at oppgraderingen som skjer på norsk side både er viktig og nødvendig, men at arbeidet i større grad må skjer i samsvar med SJs ønsker.

– Vi som bransje må fokusere på når de reisende vil reise og gjøre arbeidet på dertil egnete tidspunkter, sier han.

Jernbaneverket på sin side ønsker å gjøre arbeidet på dagtid som forutsatt.

– Det er fremfor alt med hensyn til godstrafikken på natten, sier Sven Horrisland, kommunikasjonsdirektør i Jernbaneverket, til DN.

Da hurtigtogstrekningen ble gjenopptatt ble det besluttet å utsette banearbeidene med to år. Utbedringsarbeidet skulle deretter planlegges i fellesskap, slik at man unngikk å ramme trafikken i for stor grad.

Nå har Jernbaneverket valgt å starte utbedringen av banen, uten å ta SJ med i planleggingsarbeidet. Mandag skal imidlertid partene møtes for å se om det likevel er mulig å komme til enighet.

– Vi får se om det er mulig å finne en alternativ tidtabell for arbeidet med kontaktledningene, sier Horrisland i en kommentar.

Det kan imidlertid ifølge Petter Essén være for sent å få til forandringer i Jernbaneverkets planer. 20. desember skal nemlig sistnevnte presentere sine planer for fremtiden. Der inngår banearbeidet på Kongsvingerbanen.

Share.

About Author

Comments are closed.