Browsing: Vestlandet

Fly

Der det lar seg gjøre prøver Widerøe å imøtekomme ønsker fra passasjerer som møter utfordringer på flyreiser i kombinasjon med fergetrafikk.