Browsing: Uber

Fly

Den europeiske flyprodusenten Airbus planlegger testflyvning sitt elektriske luftfartøy Vahana innen utgangen av dette året. Dermed får Uber konkurranse med å bli først ut med luftbåren taxi.

Bonusprogrammet Local Offers er et nytt samarbeide mellom taxitilbyderen Uber og betalingskort-tjenesten Visa.

Ifølge Bloomberg News skal Uber ha tapt hele 8,3 milliarder kroner første halvår i år. Bare på driften i første kvartal var tapet før finans, skatt, avskrivninger og nedskrivninger på rundt 4,3 milliarder kroner.

Drosjeapp-tjenesten Uber henter inn 30 milliarder kroner fra Saudi-Arabias statlige investeringsfond. Den massive investeringen skal hjelpe selskapet videre i deres globale ekspansjon.