Browsing: Qatar

Fly

Qatar Airways er det første flyselskapet i Midtøsten som deltar i ICAO Global Coalition for Sustainable Aviation. Koalisjonen for bærekraftig luftfart er et viktig forum som skaper synergier mellom luftfartsaktørene mot dekarbonisering.

Qatar innvilger visum-fritak for 80 land, deriblant Norge. Fritaket gjøres gjeldende umiddelbart.

Fly

Helsinki styrker sin rolle som nord-europeisk transitthavn når Qatar Airways snart begynner flyvninger dit.