Browsing: Norsk Hotellnæring 2015

Kapasitetsvekst og fall i oljeprisen har ikke hindret en positiv vekst i hotellnæringen det siste året.