Browsing: Norges Astma- og Allergiforbund

For 1,1 millioner nordmenn er nedsatt syn, hørsel eller bevegelighet, samt astma og allergi et betydelig hinder for å delta på reiser. Bedre tilrettelegging for en betydelig gruppe reisende kan gi økte konkurransefordeler.