Browsing: MSC

Etter leveringen av MSC World Europa i forrige uke er MSC Cruises’ mest innovative og mest miljøvennlige skip på vei til Doha, Qatar, hvor hennes navngivningsseremoni vil finne sted 13. november.