Browsing: MSC

Kampanjen formidler fordelene ved å reise med cruise og oppleve flere destinasjoner på en mer bevisst måte, med respekt for havet og planeten.

Minst 15 av havnene MSC Cruises anløper vil ferdigstille nye landstrømsanlegg mellom 2024 og 2026. Rederiet vil ta i bruk landstrøm så snart anleggene står klare.