Browsing: luftfart

Fly

Terje Grue har opplevd det meste av kriser, men aldri noe i nærheten av hva han opplevde under corona-pandemien.

Fly

En tredel av bedriftene som har svart på NHOs medlemsundersøkelse for august ser behov for omstilling. Innen luftfart og transport er andelen nesten 70 prosent.

Fly

– Regjeringen følger situasjonen tett, og ønsker en konkurransedyktig norsk luftfartsbransje også etter korona, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide ved lanseringen av Nasjonal Transportplan 2022-33.

Fly

Med bidrag fra en rekke erfarne økonomijournalister, har magasinet under ledelse av ansvarlig redaktør Trygve Bergsland ambisjon om å nå hele verdikjeden i norsk luftfart.