Browsing: Kiev

De nye makthaverne på Krimhalvøya lover at turisme fortsatt skal være en viktig inntektskilde, og innfører visumfritak.