Browsing: Jasper Spruit

Fly

Turkish Airlines oppgraderer én av sine to daglige flyvninger fra Oslo Lufthavn til Istanbul. Fra 25. mars 2018 setter selskapet inn en Airbus A330 som skal trafikkere ruten.

Fly

At 4,8 millioner passasjerer reiste over Avinors lufthavner i oktober ga en vekst på 4,7 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Veksten er jevnt fordelt med 4,7 prosent på innland og 4,8 prosent på utland.

Fly

Den norske flytrafikken økte med 3,7 prosent sammenlignet med mai i fjor, viser tall fra Avinor. Offshore øker for første gang siden 2014.

Fly

Utlandstrafikken ved Avinors lufthavner økte med 4,7 prosent, mens innland så en nedgang på 0,6 prosent sammenlignet med oktober i fjor.

Fly

All vekst i flytrafikken på Norge skyldes økt ferie- og fritidstrafikk fra utlandet, ifølge Avinors Reisevaneundersøkelse 2015. For første gang er det flere fritidsreisende enn forretningsreisende innenlands.

Fly

Totaltallene for Avinors 46 lufthavner viser en vekst på innlandstrafikken på 2 prosent, og en nedgang i utlandstrafikken på 2,2 prosent.