Browsing: Hilde Charlotte Solheim

Noen av Norges mest besøkte stavkirker risikerer å måtte stenge og kanskje selges, fordi eieren Fortidsminneforeningen ikke klarer å drive dem forsvarlig.

Fly

Bare 20 prosent av alle nordmenn drar på høstferie. Halvparten av disse drar utenlands, mens resten ferierer i eget land, viser nye tall fra Virke.