Browsing: Fortidsminneforeningen

Noen av Norges mest besøkte stavkirker risikerer å måtte stenge og kanskje selges, fordi eieren Fortidsminneforeningen ikke klarer å drive dem forsvarlig.