Browsing: ESA

EFTAs overvåkningsorgan ESA rydder all tvil til side: Hurtigruten mottar ikke statsstøtte og statens kjøp av tjenester er ikke i strid med EØS-avtalen.

Fly

NHO Luftfart klager flypassasjeravgiften inn til ESA. – Avgiften innebærer en ulovlig forskjellsbehandling av flyselskapene, sier administrerende direktør i NHO Torbjørn Lohte.

Fly

Regjeringens forslag om ny flyavgift må utsettes, mener flyselskapene. Det er rett og slett ikke tid til å innføre den fra 1. juni.

Fly

Finansdepartementet fattet i dag vedtak om å usette iverksettelsen av flypassasjeravgiften til 1. juni. Men da SKAL den innføres, lover Siv Jensen.