Browsing: Avinor

Fly

Totalt 3.384.000 passasjerer reiste til eller fra Avinors lufthavner i oktober. Det er mer enn en dobling fra samme måned i 2020, men samtidig en nedgang på 32 prosent sammenliknet med 2019.

Fly

Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 49 prosent i tredje kvartal 2021 fra samme kvartal året før. Totalt var det 8,4 millioner flypassasjerer.

Fly

Nå er den største delen av ferietrafikken avviklet på Avinors lufthavner, og vi ser at reisen gjennom flyplassen går smidig for de som er fullvaksinerte.

Fly

I juli ble det gjennomført 2 365 104 flyreiser over Avinors lufthavner. Av disse var 1 847 844 innlandsreiser og 473 393 utlandsreiser.

Fly

Til tross for at stadig flere flyr igjen, vil flytilbudet bli dårligere framover. Det er de mellomstore flyplassene som rammes hardest, ifølge flyanalytiker.