Fly Me-ledelsen i retten

Rettssaken mot nordmannen Christen Ager-Hanssen og de andre tidligere lederne av flyselskapet Fly Me har startet.

0

Fly Me Europes hovedeier, Christen Ager-Hanssen, administrerende direktør Finn Thaulow og styremedlemmene Björn Olegård og Staffan Edh er anklaget i Göteborgs tingsrätt. Et år etter den omfattende tiltalen innledes nå en syv uker lang rettssak, skriver nyhets TT ifølge Travelnews.se.

De tiltalte kan dømmes til såkalt näringsförbud og flere års fengsel.

– Jeg hadde ikke reist tiltale hvis jeg ikke på objektivt grunnlag kunne forvente en fellende dom, sier hovedanklager Lars Lithner.

Da flyvningene ble innstilt og selskapet gikk konkurs, manglet boet 300 millioner svenske kroner. Anklagene gjelder ”trolöshet mot hovudman, grovt bokföringsbrott” og ”grov oredelighet mot borgenär”.

Det første tiltalepunktet gjelder ikke minst en aksjehandel på 40 millioner svenske kroner, som ifølge anklageren ble gjennomført uten forretningsmessig motiv, og som ifølge bostyrer var en fiktiv handel.

Det andre tiltalepunktet berører Edh, Olegård og Thaulow, som hevdes å ha ignorert sin regnskapsplikt. Anklageren hevder at de foretok inn- og utbetalinger på til sammen 180 millioner svenske kroner uten at dette ble løpende bokført.

Det siste punktet handler om oppblåste aksjeverdier på 65 millioner svenske kroner.

Skrevet av Stein Arild Iglebæk 19.01.2010 klokken 14.35

Share.

About Author

Comments are closed.