Avinor vedtar OSL-utbygging

Konsernstyret i Avinor har i dag vedtatt utbyggingsprosjektet for økt terminalkapasitet ved Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) med basis i konsesjon gitt av Samferdselsdepartementet 22. desember 2010.

0

– OSL har siden åpningen i oktober 1998 hatt sterk trafikkvekst, og har etter vel 12 års drift en trafikkmengde på om lag 19 millioner passasjerer. OSL har derved godt passert den trafikkmengden flyplassen opprinnelig var dimensjonert for, og må derfor utvides og videreutvikles for å sikre et effektivt og samfunnsøkonomisk godt transportsystem for innenriks og utenriks personreiser i Norge, heter det i en melding fra Avinor.

Prosjektet som det nå er gitt klarsignal for, omfatter en kapasitetsutvidelse til 28 millioner passasjerer per år. Den nye utvidede terminalen skal være driftsklar sommeren 2017. Totalrammen for prosjektet er om lag 12,5 milliarder kroner.

Det er også planlagt en fase to av prosjektet som omfatter en videre utvidelse opp til 35 millioner passasjerer per år. Det er vurdert til å være den maksimale trafikkmengden dagens to rullebaner kan håndtere.

Igangsettelse av fase to er avhengig av regjeringens godkjenning. Med gjeldende trafikkprognoser forventes det igangsatt omkring 2023.

Skrevet av Stein Arild Iglebæk 19.01.2010 klokken 14.50

Share.

About Author

Comments are closed.