Elendig fra SAS

Tror på plussresultat til neste år hvis ingen uforutsette hendelser inntreffer og at drivstoffprisene er stabile på dagens nivå, men advarer mot svakt resultat neste kvartal.

0

SAS-konsernets helårsrapport for det forkortete regnskapsåret januar-oktober 2012 ble fremlagt i dag. Det viser et positivt resultat før skatt og engangsposter på 23 millioner svenske kroner, men et tap på 1 245 millioner svenske kroner inkludert engangs- og omstruktureringskostnader. 

Passasjerinntektene økte med 5,6 prosent og enhetskostnadene, ekskludert drivstoffutgifter, sank med fire prosent. Antall passasjerer økte med 4,3 prosent.

Omstruktureringskostnader og andre engangsposter belaster resultatet med 1 421 millioner, hvorav cirka en milliard til den nye 4Excellence Next Generation-planen (4XNG). Resultatet før skatt lander dermed på mer en minus 1,2 milliarder.

Før 2012/2013 sier SAS at 4XNG kommer til å gi en markant forbedret kostnadsstruktur fremover. Nye avtaler for kabinpersonalet implementeres umiddelbart samtidig som SAS har fullt fokus på gjennomføringen av eksisterende aktiviteter, sier flyselskapet i en pressemelding. I løpet av 2012/2013 tror flyselskapet på en resultatforbedring på 1,5 milliarder svenske kroner.

– Det underliggende resultatet er positivt og er noe bedre enn forventet. Men nivå er på ingen måte tilfredsstillende. Likevel ser vi en forbedring både på inntekts- og kostnadssiden, noe som skyldes effektivisering, kontinuerlig senkning av enhetskostnadene samt en positiv utvikling på yield og RASK, sier konsernsjef Rickard Gustafson i meldingen. 

Resultatet er likevel dårlig – særlig med tanke på at første og fjerde kavartal tradisjonelt er tøffe for flybransjen. Fjerde kvartal er som nevnt ikke med i denne årsrapporten, så tapet hadde trolig vært enda verre året sett under ett.

– Vi forventer fortsatt negativ RASK- og yieldutvikling, men under forutsetning at ingen uforutsette negative hendelser inntreffer og at drivstoffprisene er stabile rundt dagens nivå, mener SAS-konsernet at det finnes forutsetninger til å oppnå en positiv EBIT-marginal på over tre prosent samt et positivt EBT for hele 2012/2013. Første kvartalet 2013 (november-januar) kommer likevel fortsatt til å være svært svakt, noe som det alltid i dette kvartalet, sier Gustafson.

Share.

About Author

Comments are closed.