Mener amerikanerne overreagerer

Turistsjefen i Oslo, Tor Sannerud, synes det er underlig at den amerikanske ambassaden ber sine statsborgere om å være forsiktige i Oslo og blant annet advarer mot å gå ute alene om kvelden.

0

– Det er å overreagere noe, hvis norske myndigheter skulle sende ut sånne advarsler i ulike byer i USA så ville det bli en omfattende aktivitet, sier han til Nrk.

Den amerikanske ambassaden sendte tirsdag ut en advarsel til amerikanske statsborgere i Oslo om at de må tenke på sin personlige sikkerhet i byen. Bakgrunnen for ambassadens advarsel er flere voldsepisoder som har vært i byen den siste tiden:

* Knivangrepet på trikken 5. januar
* To knivstikkinger ved Oslo S 10. januar
* At det har skjedd flere overfall i byens parker

I et brev gir ambassaden fem råd til sine statsborgere for hvordan de skal kunne bevege seg trygt i Oslo. Blant annet rådes de til å ikke gå alene på kveldstid.

– Jeg er litt undrende til at de går ut på den måten, sier turistsjefen.

Gir sjelden advarsler
Men det er nettopp fordi Oslo i utgangspunktet er en trygg by, at advarselen er sendt ut, opplyser den amerikanske ambassaden.

– I byer med mer kriminalitet enn det Oslo har, ville en slik advarsel aldri blitt sendt ut, sier Adam Mitchell, visekonsul ved den amerikanske ambassaden, til Nrk.

Han har selv har bodd i Norge i to år og aldri har følt seg redd, men han understreker at han selv følger de rådene ambassaden nå har sendt ut.

– Vi har fått forskjellige tilbakemeldinger, ikke alle synes det var nødvendig, innrømmer likevel Mitchell.

Skadelig for turismen
Turistsjef Sannerud frykter at advarselen skal gå utover turismen.

– Det er selvfølgelig ikke positivt at slike meldinger går ut. Og hvis en slik melding går ut på generelt grunnlag, så vil jeg si at jeg stiller meg undrende til at de går såpass bastant ut, sier Sannerud.

Visekonsulen understreker at det bare er amerikanere som er i Oslo nå som har fått advarselen. De fleste er amerikanske stasborgere som bor i byen over lengre tid. Meldingen ble også bare sendt til de som har registrert seg for å motta meldinger fra ambassaden.

– Det er rundt 6000 amerikanere på denne listen, som har fått mailen, sier Mitchell.

Skrevet av Stein Arild Iglebæk 19.01.2012 klokken 18.00

Share.

About Author

Comments are closed.