Stor økning i antallet innenlandsreiser i 2020

Nordmenn dro på 3,5 millioner flere feriereiser innenlands i 2020 enn året før, ifølge Statistisk sentralbyrå.

0

Innenlandsreiser utgjør normalt 60 til 70 prosent av alle reiser, i fjor lå andelen på 91 prosent. Et kraftig fall i antall yrkesreiser innenlands førte imidlertid til at det samlede tallet for innenlandsreiser økte med 1,9 millioner, viser tall fra Reiseundersøkelsen for 2020.

Samtidig viser undersøkelsen at andelen nordmenn som ikke dro på ferie i 2020, økte fra 9,7 til 18,9 prosent sammenlignet med 2019.

– Året 2020 var preget av mange restriksjoner tilknyttet koronapandemien, som førte til flere endringer i hvordan nordmenn kunne reise. Endringen vi ser i reisemønster, er som forventet, sier rådgiver Guro Henriksen i SSB.

Nordmenn dro på 4,1 millioner reiser med fjelltur som hovedmål i 2020, 1,6 millioner flere enn året før. Vanligvis er omtrent en av ti reiser til fjellet, i fjor var det mer enn en av fem reiser som var fjellturer.

De siste årene har nordmenn hatt omtrent 3 millioner reiser til storbyer hvert år. Tallene for fjoråret viser at nordmenn i løpet av 2020 foretok litt over 1 million reiser til storbyer. Dette kan sees i sammenheng med myndighetenes anbefalinger om ikke å reise utenlands.

Nordmenn foretok 3,8 millioner reiser i perioden oktober til desember i fjor. Dette er hele 30 prosent lavere enn fjerde kvartal 2019. Utenlandsreiser falt med hele 95 prosent og kan knyttes direkte til strengere reiserestriksjoner i fjorårets tre siste måneder, kommer det fram i rapporten.

(©NTB)

Share.

About Author

Comments are closed.

Translate »