Sibir-trafikk vil gi store ringvirkninger

Ifølge Norwegians beregninger utført av analyseselskapet Menon Economics vil en åpning av den såkalt Sibir-korridoren gi en meromsetning på 11 milliarder kroner og 18 000 flere arbeidsplasser i Norge.

0

I fem år har Norwegian bygget opp sitt langdistanseimperium, men fordi Russland nekter Norwegian å fly raskeste vei til Asia over den såkalte Sibir-korridoren, har Norwegian måtte legge mange av planene i skuffen inntil videre.

Mange arbeidsplasser

Selskapet har i mellomtiden satset tungt på ruter til Nord-Amerika fra flere europeiske land, sørlige Asia-ruter til Bangkok og Singapore, samt den nyeste satsingen mot Argentina.

Norwegian hadde håpet på at det kunne bli bevegelse fra russisk side i fjor, da russiske og norske myndigheter møttes for å diskutere flyrettighetene. Men samtalene ga minimalt med uttelling og nå er Norwegian på banen igjen.

Flyselskapet har bedt analyseselskapet Menon Economics om å beregne hva gevinstene kunne blitt for Norge av nye ruter til Asia, og effektene er store:

Menon har regnet seg frem til at Norwegian med dagens ruter bidrar til en meromsetning i norsk næringsliv på over 13,6 milliarder kroner og skaper grunnlag for 16 900 arbeidsplasser.

Med nye ruter til Asia over Sibir-korridoren vil man i tillegg kunne bidra til en meromsetning på 11 milliarder og 18 000 arbeidsplasser i Norge, anslår Menon.

Da legger Menon til grunn at Norwegian får fly over Sibir-korridoren, får på plass amerikansk passkontroll på Oslo Lufthavn, og at det er grunnlag for 180 langdistanseavganger fra Norge hvert år.

Ser man på effekten av det Norwegians ekspansjon har gjort, ser man også store ringvirkninger:

Da Norwegian startet å fly langdistanse til USA i 2013 fraktet de 9 000 amerikanere til Norge årlig. I 2017 hadde dette tallet steget til hele 94 736 amerikanere. I tillegg kommer de som flyr via andre land fra USA til Norge.

Av alle land er det flest mennesker fra Storbritannia, der Norwegian fraktet 173 968 til Norge i fjor. SAS opplyser til sammenligning at om lag 500 000 av de 1,4 millioner menneskene de fløy inn til Skandinavia i fjor var amerikanere.

På toppen av dette kommer passasjerer som flyr inn med KLM, British Airways og andre selskap fra USA.

– Rapporten fra Menon viser at de som flyr med Norwegian til Norge bidrar til å holde hjulene i gang i norsk turistnæring og i økonomien generelt, helt i tråd med Regjeringens satsing på turisme, sier konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian til E24.

– Hadde Norwegian hatt overflygingsrettigheter og samme markedstilgang som våre konkurrenter til land i Asia som for eksempel Kina og Japan kunne vi gitt Norge mange nye interkontinentale direkteruter, skriver Kjos.

Finnair i støtet

Kjos har flere ganger ment at Oslo ligger godt til som en mulig hub mellom Asia og USA, der passasjerer kan stoppe på veien mellom de to kontinentene.

Norwegian har 214 fly i bestilling, og Kjos ønsker å sette inn noen av disse flyene på nye ruter fra Norge til Asia, men uten rettigheter over Sibir-korridoren blir ikke dette noe av, og i mellomtiden øker finske Finnair sin kapasitet til Asia og inn til Norden kraftig. Flyselskapet bruker sin hub i Helsinki til å koble ruter fra USA til Asia, med ruter videre ut i Europa fra deres hjemmebase.

Det finske selskapet har allerede inngått en avtale med Widerøe om å leie deres nye jetfly for å fly passasjerene som Finnair får inn fra Asia til Helsinki videre til Bergen og Tromsø direkte.

Det som kom ut av samtalene mellom norske og russiske myndigheter i fjor var at Norwegian fikk lov til å fly flere ruter over det sørlige Russland. Dermed kan flyselskapets ruter fra Stockholm og København også fly den samme ruten som man gjør fra Oslo til Bangkok, og det sparer mye tid og drivstoff. Noen åpning gjennom Sibir-korridoren fikk man imidlertid ikke plass til.

Ifølge Samferdselsdepartementet har man en ambisjon om å gjenoppta møter med russiske myndigheter om saken innen sommeren.

Nye ruter er ikke bare viktig for turisme, men også for eksportindustrien. Både flyselskapene og sjømatnæringen opplever en stor etterspørsel fra Asia etter norsk sjømat og flere flyselskap frakter allerede i dag norsk laks på fly.

Slik regnet Menon

* Menon Economics har tatt i bruk flere datakilder for å beregne gevinstene av reiseliv og turisme til Norge, og man har brukt Menons ringvirkningsmodell ITEM for å gjøre endelige beregninger.

* Menon har blant annet brukt Innovasjon Norges tall for gjennomsnittlig pengebruk blant turister som kommer til Norge, og selskapet tar forbehold om at de reelle tallene for sysselsetting og merinntekter kan være både høyere og lavere enn deres estimater.

* Det er særlig Oslo og Hordaland, samt Rogaland og østlandsfylkene at gevinsten er størst fra Norwegians virksomhet.

* Ifølge Menon er det overnatting som turistene bruker mest penger på, etterfulgt av varehandel og deretter serveringstjenester.

* Menon skriver også at sysselsettingseffekten er sterk fordi det skal mindre omsetning til for å skape en arbeidsplass i reiselivsnæringen enn i gjennomsnitt av leverandørnæringer.

* For å gi et tall på hvilke nasjonaliteter som flyr inn til Norge har Menon tatt utgangspunkt i antall flybilletter til Norge med avreise fra og kjøpt i hvert land, fratrukket billetter som er kjøpt på de norske nettsidene til Norwegian og billetter kjøpt i norske kroner for å fjerne nordmenn som reiser.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.