Norwegian varsler kjempetap – og emisjon

Flyselskapet venter tap på 2,6 milliarder kroner i årets første kvartal. En emisjon på 1,3 milliarder gjør at selskapet unngår mislighold.

0

Det er med andre ord klart at selskapet ville endt i en svært presset finansiell posisjon uten den friske kapitalen. Norwegian har nemlig et krav i alle obligasjonslånene sine om å ha minst 1,5 milliarder kroner i bokført egenkapital til enhver tid, for ikke å være i mislighold.

– Nettoinntektene fra den rettede emisjonen (…) vil sikre en betydelig buffer til obligasjonsvilkåret, skrev Norwegian i en ny børsmelding tirsdag.

Norwegian varslet for kort tid siden at de føyer seg etter Finanstilsynets ønske og endrer balanseføringen av Bank Norwegian-aksjene. Ved utgangen av 2017 hadde selskapet dermed en bokført egenkapital på 2,1 milliarder, og ikke 4,1 milliarder som tidligere rapportert.

Flyselskapet har varslet at de i første kvartal vil reversere dette slik at de vil bokføre en økning på rundt to milliarder. Den bokførte egenkapitalen som da vil starte på 4,1 milliarder vil imidlertid få seg en alvorlig knekk med det estimerte resultat før skatt på −2,6 milliarder kroner i første kvartal.

Før skatteposten ville selskapets bokførte egenkapital altså endt på 1,5 milliarder. Med emisjonen vil selskapet unngå å havne i en slik potensiell skvis.

HBK Holding, som konsernsjef Bjørn Kjos og styreleder Bjørn Kise med sine familier eier sammen, vil delta i emisjonen. Selskapet har forhåndstegnet seg for sin relative eierandel, ifølge børsmeldingen. På den måten vil Kjos og Kise beholde sin eierandel på om lag 26,4 prosent i flyselskapet.

Implisitt betyr dette at konsernsjefen og styrelederen vil måtte delta med rundt 340 millioner kroner i emisjonen.

Norwegian skriver at selskapet posisjonerer seg for de siste fasene av en sterk vekstperiode som har vart i flere år og vil toppe seg i andre kvartal 2018. Samtidig melder selskapet at det er i diskusjoner om å selge opp til fem Airbus 320neo. Gevinsten er estimert til 15 til 20 millioner dollar, om lag 115 til 155 millioner norske kroner.

«Valuta- og drivstoffpriseffekten vil være utfordrende i første kvartal 2018», skriver selskapet.

Høyere drivstoffpriser og en sterkere euro har hatt en negativ effekt på kostnadene. Ifølge Norwegian er snittprisen på jetfuel 12 prosent høyere i første kvartal enn det selskapet har sett for seg i tidligere estimater.

Grunnet den tøffe konkurransen i flymarkedet har investorer og analytikere fulgt spesielt godt med på Norwegians kostnadsutvikling, fordi denne i stor grad avgjør lønnsomheten i flyselskapet. Selskapet har i de siste kvartalene ikke klart å innfri mange eksperters forventninger til kostnadsutviklingen.

I fjor hadde Norwegian inntekter på 5,4 milliarder kroner og et tap på 1,8 milliarder i samme periode.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.