Nedgangen i flytrafikken fortsetter i 2021

841 484 passasjerer reiste til og fra Avinors lufthavner i januar 2021. Det er en nedgang på 77,9 prosent sammenlignet med fjoråret. Antall flybevegelser gikk ned med 39,3 prosent.

0

Tallene for den første uken i februar viser at nye reiserestriksjoner påvirker trafikktallene ytterligere. Lørdag 6. februar hadde Oslo lufthavn det laveste passasjertallet siden åpningen i 1998. Bare 2 800 passasjerer reiste gjennom Norges hovedflyplass denne dagen.

– Det er knyttet stor usikkerhet til utviklingen fremover, spesielt innenfor utlandsegmentet, men vi er noe mer optimistiske enn ved forrige trafikkprognose i november, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Gaute Skallerud Riise.

– Dette skyldes primært at det er godkjent tre forskjellige vaksiner for bruk i Norge, noe som gjør at vi ser slutten på pandemien, forklarer han.

På lang sikt baserer Avinor seg på Transportøkonomisk institutts siste prognoser for flytrafikken, som tilsier at flytrafikken er tilbake på 2019-nivå i 2023/2024.

Share.

About Author

Comments are closed.

Translate »