Disse skal gi råd om reiselivs-Norge

18 representanter er nå valgt inn i Innovasjon Norges strategiske råd for reiseliv. – Vi ønsker å jobbe med folk og miljøer som kan bidra til å gjøre Norges reiselivssatsing best i verden, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

0

Offentliggjøringen av de 18 medlemmene kom passende under Norwegian Travel Workshop i Stavanger. Rådet består av personer fra ulike deler av reiselivsnæringens verdikjede.

– Rådsmedlemmene representerer bredden av norsk reiseliv, inkludert små og store aktører. Men i rådet skal de representere hele Norge, ikke hver enkelt bedrift eller landsdel, påpeker Holm, som skal lede rådet.

Det strategisk rådet har som mandat å gi råd til Innovasjon Norge råd om selskapets reiselivssatsing. Deltagerne bør være koblende og nytenkende, og være genuint opptatt av å utvikle Norge som merkevare.

– Vi i Innovasjon Norge reiseliv ønsker en bredere tilslutning til strategiske valg og beslutninger, mer eksperimentering og raskere læring, sier Holm.

Hun peker på de stadige endringene i markedene og i næringen, og at god fart og fleksibilitet må til for å ta de beste beslutningene for å levere på reiselivsoppdraget.

– Vi ønsker et strategisk råd å lene oss på for å løse reiselivsoppdraget på best mulig måte, sier Holm.

Det strategiske rådets medlemmer
Rådsmedlemmene kommer fra Destinasjon Trysil, Up Norway, Hvitserk AS, Scandic Hotels, Munchmuseet, Norwegian, De Historiske, XXLofoten, Thon Hotels, Agderforskning, Visit Sognefjorden, VisitOSLO, Fjord Norge, Peer Gynt, Fløybanen, NSB, Polaria, og Forbrukerrådet.

– I rådet vil vi være med på å bidra til at reiselivet i Norge blir enda bedre, og går i en enda mer bærekraftig retning, sier rådsmedlem og utviklingssjef i Hvitserk of Norway, Trygve Kolderup.

– Jeg gleder meg til å være med å styrke norsk reiseliv gjennom å nå det sterkt voksende og resurssterke segmentet som etterspør kunst, kultur og urbane opplevelser, sier rådsmedlem og Munchmuseets direktør, Stein Olav Henrichsen.

Liste over rådsmedlemmer:

Fakta om strategisk råd 
Strategisk råd har som mandat å gi råd til Innovasjon Norge råd om selskapets reiselivssatsing. Sammen skal vi la oss inspirere for bærekraftig utvikling av Norge som reisemål og norsk reiselivsnæring.

Formålet er å gi råd om faglige utvikling, gitt gjeldende mål, oppgaver og rammer som fastsatt av Innovasjon Norges styre og Nærings- og fiskeridepartementet.

Rådet skal være sammensatt av personer fra ulike deler av reiselivsnæringens verdikjede.

Rådet oppnevnes av Innovasjon Norges ledergruppe (LT), og oppnevnes av Innovasjon Norge for en periode på to år. Det er anledning til gjenoppnevning av medlemmer en gang. Innovasjon Norge skal lede rådet.

Rådets oppgaver

  • Gi råd om strategisk faglig utvikling for å oppfylle reiselivssatsingens mål
  • Gi råd om innretningen og kvaliteten på reiselivssatsingen
  • Gi råd og anbefalinger om evalueringer av Innovasjon Norges tjenester til reiselivsnæringen
Share.

About Author

Redaktør, Reis og Travel News, [email protected]

Comments are closed.