NPRO skiller ut hotellbiten

Den ferske sjefen i Norwegian Property, Olav Line, presenterte i dag en ny strategi for selskapet da han la fram 2009-tallene. Målet er å rendyrke virksomheten i to selvstendige selskaper, ett for hoteller og ett for kontorer.

0

Målet er at prosessen skal være sluttført i løpet av 2010.

 

Norwegian Property (NPRO) fikk i siste kvartal i fjor brutto leieinntekter på 430 millioner kroner, mot 466 millioner i fjerde kvartal 2008. Justert for salg av eiendommer tilsvarer det en nedgang på 4,5 prosent.

 

Kontorbiten bidro positivt med en økning på 13,1 millioner kroner, mens hotelldelen ga en reduksjon på 33,4 millioner kroner, sammenlignet med samme periode året før. Som følge av konkursen av et mindre hotell i Finland har NPRO regnskapsført 2,1 millioner kroner i tapte leieinntekter i kvartalet.

 

Resultat før skatt ble minus 276 millioner i fjerde kvartal i fjor, men det tilsvarende underskuddet året før endte på 2,5 milliarder.

 

Skrevet av Stein Arild Iglebæk 23.02.2010 klokken 09.45

Share.

About Author

Comments are closed.

Translate »