Anker Fjord Line-dommen

Kristiansand havnevesen har bestemt seg for å anke dommen i saken mot Fjord Line.

0

Det var 8. mars at Kristiansand Tingrett avsa dom i tvistesaken mellom Fjord Line og Kristiansand Havn. Fjord Line vant frem med sitt synspunkt om at Kristiansand Havn stod ansvarlig for det tap fergerederiet hevder de ble påført som følge av nektelsen av seilingsrettigheter i 2009. Videre ble Kristiansand Havn dømt til å betale to millioner kroner i saksomkostninger.

 

Styret i Kristiansand Havn avholdt et styremøte om denne saken i går. Styret vedtok at denne saken også bør prøves av overordnet rettsinnstans, lagmannsretten, av hensyn til sakens prinsipielle og forretningsmessige side.

 

Les artikkelen om tingrettens dom her.

 

Skrevet av Stein Arild Iglebæk 17.03.2010 klokken 12.35

Share.

About Author

Comments are closed.