Hydro fra VIA til AmEx

VIA Travel mister sin største enkeltkunde når halvparten av reisevolumet nå havner hos American Express Business Travel (AmEx). Den andre halvparten ender trolig hos Berg-Hansen.

0

Ifølge Dagens Næringsliv har AmEx signert en kontrakt som omfatter all reiseaktivitet i Hydros energi- og aluminiumsdivisjon i Norge, Tyskland, Benelux, Frankrike, Sverige og Sveits – med muligheter for utvidelse til også å gjelde andre land. Avisen anslår reisevolumet til å være en kvart milliard kroner årlig.
Reiseaktiviteten i olje- og gassdivisjonen er ikke en del av avtalen med AmEx, på grunn av den forestående fusjonen med Statoil. Dette volumet er også på om lag 250 millioner kroner. Siden Statoil har en langsiktig kontrakt med Berg-Hansen-kjeden er det ifølge Dagens Næringsliv overveiende sannsynlig at reisevolumet til olje- og gassdivisjonen havner der.

Share.

About Author

Comments are closed.