Fritidsreisende løfter flymarkedet

Mens det i 2003 ble foretatt 9,5 millioner utenlandsreiser med fly, hadde tallet to år senere steget til nesten 11,8 millioner. I samme periode er det blitt 300 000 flere nordmenn som reiser utenlands minst én gang i løpet av et år. Og det er ferietrafikken som er motoren i veksten.

 

0

Disse tallene framkommer i den store Reisevaneundersøkelsen som Transportøkonomisk institutt (TØI) gjennomfører med finansiering fra Avinor.
Mellom 2003 og 2005 har utenlandstrafikken med fly altså vokst med 2,3 millioner reiser. I underkant av 80 prosent av denne veksten har kommet i fritidsmarkedet, og fritidsreiser utgjør nå 60 prosent av alle flyreiser mellom Norge og utlandet. I 2003 var andelen 56 prosent og i 1998 var den 40 prosent.
– Nordmenn står for 80 prosent av veksten i fritidsmarkedet, mens det er bosatte i utlandet som står for økningen i forretningsmarkedet, sier forsker Jon Martin Denstadli i TØI.

Norwegian endrer norgeskartet
Situasjonen innenriks i Norge har siden 2003 vært preget av at SAS Braathens har samordnet sin produksjon, mens Norwegian gradvis har utvidet tilbudet og økt sin totale markedsandel. Hovedrutene til/fra Oslo utgjør drøyt 60 prosent av total innenlands flytrafikk. Fortsatt er SAS Braathens den store aktøren på innenriksnettet med 76 prosent av markedet på hovedrutene ut fra Oslo. Norwegian hadde i 2005 24 prosent av trafikken. Disse markedsandelene samsvarer godt med tilbudt kapasitet.
Bergen og Trondheim er de to største destinasjonene for trafikken fra Oslo, med nær 1,4 millioner enkeltreiser hver. Stavanger hadde om lag 1,1 millioner enkeltreiser, mens Tromsø og Bodø følger på fjerde og femte plass med henholdsvis 690 000 og 520 000 enkeltreiser. Siden 2003 har trafikken økt mest på Bodø og Evenes, hvor Norwegian har åpnet nye ruter og prisene er gått mest ned.
Mens andelen privatreiser innenriks økte fra 40 til 48 prosent i perioden 1998-2003, har situasjonen vært rimelig stabil de siste to årene. I 2005 var fortsatt 52 prosent av reisene på hovedrutene til/fra Oslo arbeidsbetingede. 18 prosent var knyttet til kurs, messer og lignende, mens ti prosent var reiser til/fra arbeidssted.

Flere direkteruter utenlands
Ser man på tabellen som viser formålet med utenlandsreiser de siste syv årene, er det spesielt to forhold som er verd å merke seg. For det første er det en vekst i reiser til og fra arbeid, og utenlandsk arbeidskraft står for 64 prosent av denne veksten.
– Arbeidsinnvandringen fra land som Sverige, Polen og de baltiske landene har med andre ord en klar effekt på flymarkedet, kommenterer Denstadli.
Det andre forholdet er at nordmenn står for 80 prosent av veksten i private reiser. Tabellen omfatter kun reiser med rutefly.
– I 2005 utgjorde charterreiser bare 18 prosent av totaltrafikken. Utover hele 1990-tallet og fram til 2002 lå charterandelen rundt 30 prosent, men i løpet av de siste årene har det vært en sterk nedgang i andelen. Dette skyldes i hovedsak opprettelsen av direkte ruteflygninger til destinasjoner som tidligere bare ble dekket med charterfly, sier TØI-forskeren.
London er den største destinasjonen for utenlandstrafikken når man regner alle tre flyplassene under ett (Heathrow, Gatwick og Stansted), etterfulgt av København og Stockholm. Til sammen er disse tre byene endelig destinasjon for 27 prosent av alle utenlandsreiser fra Norge.
I løpet av de siste årene er det opprettet en rekke nye ruter til byer i utlandet. Mens 43 prosent av passasjerene på reise mellom Norge og utlandet i 2003 måtte bytte fly for å nå sin endelige destinasjon, var andelen redusert til 36 prosent to år senere. Det betyr også at Københavns rolle som knutepunkt er svekket.

SAS Braathens taper
SAS Braathens er fortsatt den klart største operatøren, med 42 prosent av markedet fra Norge til utlandet. Likevel er dette betydelig lavere enn i 2003 da de den gang to selskapene til sammen hadde 50 prosent av utenlandstrafikken. Den mest markante endringen på disse to årene er Norwegians sterke framgang. Fra å være en helt marginal operatør i 2003 hadde selskapet i 2005 ruteforbindelse til 35 utenlandske byer og stod for i alt 11 prosent av utenlandstrafikken fra norske lufthavner.
– Vi ser også at KLM og Ryanair er blitt større. Til sammen var det 44 selskaper som fløy mellom Norge og utlandet i 2005, mens det i 2003 bare var 28 selskaper, sier Denstadli.

STEIN ARILD IGLEBÆK

(Det er gjengitt en del tabeller fra reisevaneundersøkelsen i den skriftlige utgaven av Travel News – nummer 6/06.)

Share.

About Author

Comments are closed.