Fett i hytteutleie

Mens flere turoperatører har hatt nok med å holde hodet over vannet, har feriehusselskapet Novasols norske virksomhet håvet inn årlige millionoverskudd de siste åtte årene.

0

Det hele toppet seg i 2004 da selskapet fikk et resultat før skatt på nærmere fem millioner kroner av en omsetning på drøye 21 millioner. En resultatmargin på hele 23,3 prosent var ingen andre av de største arrangørene i Norge i nærheten av i 2004, ifølge arrangørtoppen til Travel News.
Riktig nok ble det resultatdropp i 2005, men det forklarer daglig leder Gabriella Chow i Novasol Norge med økte salgsomkostninger.
– Vi har nylig gjort et strategisk valg om øke markedsføringen på internett, blant annet gjennom nettbyråene. En konsekvens av det er at vi må betale ut salgsprovisjoner i tillegg til annonsekostnadene. Det er denne kostnadsposten som i størst grad påvirket regnskapet negativt i fjor, påpeker hun.
I dag er det Cendant-eide selskapet Europas største leverandør innen utleie av feriehus, med hele 17 land på programmet.
Ifølge Chow sørget Novasol for at det kom 438 000 hytteferieturister til Norge i fjor, noe som utgjorde godt og vel halvparten av den totale turiststrømmen innenfor dette segmentet. Om lag 120 000 nordmenn ble samme året sendt ut av landet i regi av feriehusselskapet, hvorav 60 prosent til Danmark.

Dansk gryndereventyr
Det hele begynte imidlertid i det små, på slutten av sekstitallet i Danmark. Da arrangerte dansken Frederik Heegaard hytteturer til Norge for venner og bekjente. Raskt så han at det lå et kommersielt potensial i å sende dansker utenom vennekretsen til det høye nord. Selskapet Nordisk Ferie, forløperen til Novasol, ble etablert, og Heegaard var i gang.
Så og si uten konkurranse ekspanderte virksomheten utover sytti- og åttitallet. I 1995 ble det norske selskapet Norsk Hytteformidling kjøpt opp. Kort tid etter ble danske Gabriella Chow satt på jobben med å bygge opp Novasols norske virksomhet.
– Fram til da var det kun snakk om gjester inn til Norge. Heegaard ønsket imidlertid også å tilby danske feriehus til nordmenn. Kort tid etter lanserte vi derfor et feriehusprogram i det norske markedet, sier Chow.
På dette tidspunktet hadde Dancenter og Dansommer en dominerende stilling her til lands. For å komme skikkelig inn i feriehusmarkedet ble like godt Dansommer kjøpt opp for fem år siden. Omtrent samtidig solgte Heegaard hele virksomheten til den internasjonale reiselivsgiganten Cendant.

Frynsete rykte
Selv om Dansommer for lengst er kjøpt opp, har Novasol valgt å beholde navnet.
– Dansommer har en helt annen merkeposisjon i Norge enn Novasol. Mens 40 prosent av omsetningen til Dansommer kommer fra reisebyråene, er det kun snakk om ti prosent for Novasol, sier Chow som innrømmer at det er en utfordring å jobbe med to merkenavn som begge har noenlunde samme produktinnhold – og målgruppe.
Feriehusbransjen har periodevis hatt et noe frynsete rykte, med en rekke klagesaker figurerende i media.
– Opp gjennom årene har det vært mange skurker innom bransjen, som har satt i gang hytteformidling med useriøse hensikter. Her har det ofte oppstått konflikter med kunder som ikke har fått det de har betalt for, sier hun.
Men Chow erkjenner at det stundom kommer inn reklamasjoner til Novasol.
– Mens en ordinær turoperatør kan forholde seg til et profesjonelt hotell, har vi avtaler med private hytteutleiere som ikke alltid har kunnskap om det å huse betalende gjester. Vi har derfor etablert kontorer rundt om i Danmark som bistår både utleiere og leietakere, sier Chow som legger til at det som oftest er i forbindelse med renhold og strømbruk at det oppstår klager.
Selv om Novasol har en fast kjerne med reisebyråer som selger selskapets produkter, er hun skuffet over enkelte i reisebransjen og deres holdning til feriehusutleie.
– Jeg har i lang tid forsøkt å få innpass hos flyselskapene og charteroperatørene – foreløpig uten å lykkes. Etter min mening passer kombinasjonen fly og feriehus på internett som hånd i hanske, men det virker ikke som om dette budskapet går hjem, selv om vi betaler godt med provisjon, sier en forundret Gabriella Chow.

HAAKON MACK OVERVAAG

Nøkkeltall Novasol Norge 2005
(2004-tall i parantes)

Omsetning: 9,8 (21,0)
Resultat før skatt: 2,2 (4,9)

(Tall i millioner kroner.)

Share.

About Author

Comments are closed.