Fakta om nye innreiserestriksjoner

Fra og med 26. november gjelder disse reglene for folk som reiser inn til Norge:

0

* Det åpnes for innreise for alle utlendinger som har rett til innreise etter utlendingsloven.

* Det blir nå et krav om at alle innreisende som hovedregel skal registrere seg i innreiseregistreringssystemet. Det gjøres unntak for barn under 16 år og utvalgte grupper. Alle innreisende har en plikt til å fremvise bekreftelse på registrering og eventuelt koronasertifikat til politiet ved kontroll.

* Det vil etter omstendighetene fortsatt kunne være grunnlag for bortvisning av utlendinger som ikke overholder reglene om innreiseregistrering, innreisekarantene og testing i forbindelse med innreise. Alle reisende, også nordmenn, kan anmeldes og eventuelt bøtelegges for overtredelse av pliktene ved innreise.

* Krav om attest for negativ test tatt i løpet av 24 timer før innreise for dem som ikke har gyldig koronasertifikat.

* I tillegg endres plikten til å teste seg ved innreise slik at det gjelder en plikt til å teste seg uavhengig av hvor du ankommer Norge fra. Denne plikten gjelder for alle uten gyldig koronasertifikat. Øvrige unntak fra plikten til å teste seg ved ankomst til Norge videreføres.

* Testpliktige kan teste seg ved en teststasjon på grensen, eller i løpet av 24 timer der det ikke er en slik stasjon på grensen. Alle landets kommuner må være beredt til å kunne teste også innreisende med testplikt.

* Regjeringen oppbemanner Nasjonalt kontrollsenter for innreisende slik at kontrollaktiviteten der gjenopptas, og kommunene dermed vil kunne få informasjon om reisende som det kan være grunn til at kommunene følger opp.

* Søknadsordningene til Sjøfartsdirektoratet og Landbruksdirektoratet avvikles.

Share.

About Author

Comments are closed.

Translate »