Browsing: Hotell

Norwegian har trukket seg fra de tildelte avgangs- og landingstidene til flyselskapets planlagte direkteruter fra Oslo til USA og Thailand.

De bakkeansatte i SAS krever en betydelig lønnskompensasjon hvis de må forlate selskapet. Det kan true den varslede emisjonen.

Noen år etter starten omsetter Handysize for 25 millioner kroner i smått, lett og praktisk reiseutstyr. De to grynderne bak bedriften kan glede seg over et lite overskudd i 2009, samt at all gjeld er nedbetalt.

Den internasjonale organisasjonen for flyselskaper, IATA, melder at ulykkesraten for såkalte ”Western-built jet aircraft” i 2009 var den nest laveste i luftfartens historie.