After Brexit-Briefing: Norway Business Travel and Trade

Vi har reist rundt i Europa for å kartlegge responsen etter Brexit og virkningen av reiser innenfor EU-land. Dagens fokus er på Norge.

0

Vi satte oss ned med Mikkel Wismann, Operations Director-Nordics, for å diskutere forretningsreiser i Norge og utfordringene som oppleves etter Brexit. Spørsmål: Hvilke utfordringer er det Oslokontoretser nå etter Brexit?

Mikkel: Vi ser en økning i forretningsreiser og at det er mange spørsmål fra forretningsreisende som skal fra Norge til Storbritannia. Bedrifter bruker vårt system Post-Brexit Travel Assessment for å finne riktig reisedokumentasjon som kreves for reiser til Storbritannia.

Etter å ha besvart en rekke spørsmål og hvilke aktivitetene den reisende skal utføre, får brukeren en vurdering av hva som kreves for å reise til Storbritannia. Tilbakemeldingene vi har mottatt fra kunder, er at plattformen hjelper dem med å finne de riktig løsningene for de reisende.

Spørsmål: Hva er gjeldende krav til forretningsreiser og tidsperspektiv for en britisk statsborger for å komme inn i Norge?

Mikkel: Fra 23. august er britiske statsborgere som er fullvaksinert og kan vise et sertifikat som er i samsvar med Eus digitale COVID-sertifikat, unntatt fra innreisebegrensninger og kan komme inn i Norge. Alle reisende må registrere seg online eller på papir før de kommer. Det må fremlegges bevis på denne registreringen ved ankomst.

Innreise er ikke tillatt for uvaksinerte utenlandske statsborgere bortsett fra fastboende, ektefeller eller registrerte partnere til norske innbyggere, mindreårige barn til norske innbyggere, EØS-borgere bosatt i et EØS-land eller Storbritannia, diplomater, journalister, crew, grensekryssende pendlere fra Finland og Sverige, transportarbeidere, reisende i transitt og reisende med definerte årsaker til å reise.

Spørsmål: Hvis det kreves arbeidsgodkjenning for en britisk statsborger som reiser til Norge, hva er den vanligsteprosessen?

Mikkel: Det vanligste for Norge er oppholdstillatelse for den ansatte. Generelt sett er prosessen som følger:

 1. Personlige- og bedriftsdokumenter.
 2. Søknad om arbeids- og oppholdstillatelse online – ved bruk av norsk e-tjeneste. En avtale om å arkivere søknadsdokumentene er fullført i løpet av dette trinnet.
 3. Oppholdstillatelsessøknad – originaldokumenter arkiveres hos et servicesenter for utenlandske arbeidere i Norge. Andre alternativer er tilgjengelige, men behandlingstiden kan være lengre.
 4. Innreise til Norge.
 5. Oppholdssøknad – fullført innen syv (7) dager etter ankomst. Personlig søknad innlevert til politidistriktet eller servicesenteret i Norge, inkludert innsending av biometriske data (fotografi, signatur og fingeravtrykk).
 6. Utstedelse av oppholdstillatelse – vanligvis sendt med post til søkerens adresse i Norge Samlet behandlingstid er 4-7 uker før søkeren kan begynne arbeidsaktiviteter og 5-9 uker til hele immigrasjonsprosessen er fullført.

Spørsmål: I juli bekreftet den britiske regjeringen at de ville implementere den neste fasen av handelsforskriftene etter Brexit fra og med 1. oktober 2021. Dette betyr at selskaper som importerer animalske produkter til Storbritannia vil kreve eksporthelsesertifikater (EHC) og diverse tilleggspapirer. Hva kan eksportører gjøre for å navigere i de nødvendige dokumentene etter Brexit?

Mikkel: Handel etter Brexit er definitivt kompleks. Heldigvis er informasjon og veiledning om hvordan du skal gå frem i neste trinn i handelsregelverket etter Brexit tilgjengelig. Det er ikke så lett å forstå hva som kreves for produkter du eksporterer. Å ha en pålitelig informasjonskilde som kan gi deg råd, vil være avgjørende for å sikre forretningskontinuitet i de kommende månedene. Det er avgjørende å forstå hvordan produktet ditt er kategorisert i Storbritannia, da det må søkes om ett eller flere dokumenter i eksportlandet før produktet eksporteres, og originale kopier skal følge med produktet. Du må følge de nye prosedyrene hvis produktene du eksporterer faller inn i følgende kategorier:

 • Høy risiko mat eller fôr som ikke er av animalsk opprinnelse (HRFNAO)
 • Animalske biprodukter (ABP)
 • Levende dyr (inkludert hester fra Norge)
 • Germinale produkter (f.eks. sæd og embryoer)
 • Mat og drikke som er produkter av animalsk opprinnelse (POAO)
 • Sammensatte produkter fra EU og Nord –Irland
 • Levende dyr og animalske produkter fra land utenfor EU

Tidspunkt for disse endringene er for tiden publisert som:

 • 1. oktober 2021: Forhåndsregistrering hos lokale myndigheter på eksportørmarkedet
 • 1. januar 2022: Kontroller hos grensekontrollmyndigheten i Storbritannia

Vi kan hjelpe

Vi kan gi råd og skaffe alle nødvendige dokumenter på dine vegne. Ikke nøl med å kontakte oss og bestille en konsultasjon med en av ekspertene våre. Kontakt oss og book en konsultasjon med en av våre eksperter. For mer informasjon om de nyeste nordiske reisereglene se vårt webinar: resources.cibtvisas.com

Med Brexits komplekse og raske endringer som har betydelige innvirkning, er det avgjørende å ha en pålitelig rådgiver ved din side. CIBTvisas står klar til å støtte deg og ditt reiseprogram. Kontakt din lokale CIBTvisas Account Manager i dag for mer informasjon.

Har du ikke en Account Manager, kontakt oss her: cibtvisas.co.uk.

Share.

About Author

Comments are closed.

Translate »