– Turistskatt ikke løsningen

Turistskatt er et tema som har vært oppe til diskusjon i mediebildet i sommer. NHO Reiseliv advarte tidlig mot å innføre turistskatt, og et bredt politisk flertall av AP, SP, H og Krf har sagt nei til forslaget.

0

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, fastholder at turistskatt ikke er løsningen på utfordringer den økte turisttrafikken gir for populære destinasjoner:

– Tiden er overmoden for å dreie fokuset over på andre løsninger. Turistveksten er først og fremst positiv og potensialet for videre vekst er stort. Vi må imidlertid sørge for at utviklingen blir bærekraftig både for natur og lokalsamfunn, og at den er økonomisk lønnsom. Det vil kreve investeringer og midler til tilrettelegging, men turistskatt er ikke løsningen, sier Krohn Devold.

– Norge er allerede tyngre skattet enn våre nordiske konkurrenter. Vi må for all del ikke gjøre det dyrere for turister å velge Norge som reisemål, ved å innføre en skatt som betales av turisten selv, fortsetter Krohn Devold.

Reiselivsdirektøren viser til at saken politisk fikk sin konklusjon under behandlingen av Reiselivsmeldingen i Stortinget 30.mai, hvor det var tverrpolitisk enighet om nei til å innføre turistskatt. Dette har også representanter fra de ulike partiene bekreftet i ulike debattmøter, senest under Arendalsuken, under lanseringen av veikartet «Mot et bærekraftig reiseliv».

– Diskusjonen om turistskatt burde være over, for den er ikke ønsket av partiene. Og jo mer tid vi bruker på et avvist politisk virkemiddel, jo mindre diskuterer vi andre gode løsninger for å legge til rette for den turistveksten som skjer, noe organisasjoner som Norsk friluftsliv, DNT og Friluftsrådenes landsforbund er helt enig med oss i, fortsetter Krohn Devold.

Myndighetenes ansvar å sikre infrastruktur
NHO Reiseliv er helt klar på at økt turisme krever god infrastruktur, men mener tilrettelegging og vedlikehold skal dekkes av statlige og kommunale budsjetter:

– Å skape en bærekraftig utvikling som turistland krever nasjonal innsats og ekstra midler. Det er myndighetenes ansvar å tilrettelegge for denne infrastrukturen, sier Krohn Devold.

– Kommunene må ta en aktiv rolle
NHO Reiselivs-direktøren mener det finnes flere gode løsninger for hvordan håndtere de utfordringer økt trafikk gir, og også hvordan midlene til dette kan sikres bedre i fremtiden. Hun oppfordrer kommunene til å ta en aktiv rolle:

– Kommunene må bestemme seg for om de vil satse på reiseliv med de arbeidsplassene, ringvirkninger og verdier det vil gi. De må bidra til å finne praktiske løsninger, noe de allerede gjør de aller fleste steder.  I tillegg mener vi kommunale overføringer i større grad må dimensjoneres basert på hvor store besøkstall de har, og ikke kun innbyggertall. Vi har allerede tatt et første initiativ til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om dette, avslutter Krohn Devold.

Utfordringene og løsningene NHO Reiseliv peker på:

  • Tilrettelegging av stier med stor ferdsel: NHO Reiseliv vil sikre allemannsretten og at det å gå på en sti og bevege seg i natur skal være gratis. Det finnes flere måter å finansiere stier som har stor ferdsel.  Man kan allerede i dag søke på lokale og nasjonale spillemidler til stiarbeid. I tillegg bidrar en rekke private stiftelser bla. Gjensidige stiftelsen, Sparebankstiftelsen og Olav Thon med midler til stiutvikling, skilting og informasjon. Samarbeid med frivillige friluftsorganisasjoner som viktige bidragsytere i dette arbeidet må styrkes, ikke svekkes. NHO Reiseliv foreslår også at potten til Nasjonale turstier økes betraktelig.
  • Bygging og drift av toaletter og søppelhåndtering: Offentlige toaletter og renovasjon er en kommunal oppgave, men disse kan finansieres gjennom brukerfinansiering. For eksempel kan brukerne betale for toalett og parkering med nye digitale betalingsløsninger som Vipps. Vi mener også at kommuneoverføringene fra staten i større grad må dimensjoneres basert på hvor store besøkstall kommunene har. Norge er blitt en turistdestinasjon for hele verden, dette må også reflekteres i nasjonale budsjetter.
  • P-plasser: Kommunene må ta et reguleringsansvar og tilrettelegge for nok P-plasser. Lokale sentra kan gjerne forskånes fra bil- og busstrafikk ved at kommuner, i samarbeid med grunneiere bygger større P-plasser utenfor byer og tettsteder og der de besøkende må gå inn. (Beboer-parkering er innført med hell mange steder slik at lokale beholder tilgang).
  • Sikkerhet: Midler til beredskap gjennom for eksempel Røde Kors må opprettholdes. Midler til politi må i større grad dimensjoneres etter besøkstall (ref. Hemsedal/Trysil).
  • Informasjon/markedsføring for å spre trafikken: Norge har fortsatt god plass til flere turister, men de kan med fordel spres bedre. Her spiller Innovasjon Norge en viktig rolle ved at de markedsfører både andre destinasjoner og andre årstider som har ledig kapasitet.

 

Share.

About Author

Tom Andersson

Redaktør, Reis og Travel News, [email protected]

Comments are closed.