Browsing: turistskatt

Turistskatt er et tema som har vært oppe til diskusjon i mediebildet i sommer. NHO Reiseliv advarte tidlig mot å innføre turistskatt, og et bredt politisk flertall av AP, SP, H og Krf har sagt nei til forslaget.