Browsing: Virke

Virkes Reisepuls viser at det fortsatt er reiselyst og en av fire nordmenn planlegger for høstferie. Likevel viser tallene en viss nedgang fra tidligere år.

Nordmenn planlegger ferie på tross av strammere økonomi, men hensyn til pris og privat økonomi veier tungt i valgene av destinasjon.