Browsing: Transportøkonomisk institut

Det er Statistisk sentralbyrås (SSB) reiseundersøkelse som viser at stadig flere av de lange feriereisene – fire overnattinger eller flere – legges til utlandet, i motsetning til i Norge. Der er pengebruken lavere og mer stabil.