Browsing: Strawberry Holding AS

Petter A. Stordalen overdrar eierskapet i Strawberry Holding AS, som blant annet inkluderer hotellselskapet Nordic Choice Hotels, til sine barn, Emilie (25), Henrik (23) og Jakob A. Stordalen (20) til en verdi på over 25 milliarder kroner. Han beholder fortsatt kontrollen over selskapet.