Browsing: Parat

Hotellansatte vant i april frem i lagmannsretten for sine rettigheter til å beholde all tips, uten at arbeidsgiver skal kunne trekke arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader. Nå anker arbeidsgiverne i Hotel Bristol og Oslo Plaza saken til Høyesterett.

Parat og Virke kom torsdag ettermiddag til enighet om reiselivsavtalen. Oppgjøret sikret et generelt tillegg til alle medlemmer på 1,50 kroner per time.

Tillitsvalgte i Parat frykter for masseoppsigelser på Gardermoen. Etter dialog med regjeringen, møter tillitsvalgte regjeringen, representert ved arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, tirsdag ettermiddag

Fly

Høyesteretts ankeutvalg har onsdag sagt ja til å behandle saken i spørsmålet om hvem som har det reelle arbeidsgiveransvaret for piloter og kabinansatte i Norwegian.