Browsing: Oslo havn

Oslo Havns inntekter var i fjor historisk gode. Dette til tross for et år med nedgang i gods påvirket av konjunktursvingninger.

Med ni millioner i støtte fra ENOVA skal Oslo havn jobbe frem en løsning for landstrøm for ferger på Vippetangen. Målet er å ha ordningen på plass innen første juli neste år.