Browsing: Norsk hotellnæring 2016

Hele 41 prosent av alle distrikts-hoteller, 36,2 prosent av byhotellene og 19,2 prosent av flyplasshotellene gikk med underskudd ifjor, viser Horwath HTLs ”Norsk hotellnæring 2016”*.