Browsing: Nordkapp

Det brygger trolig opp til strid når festekontraktene til Nordkapp-platået utløper i oktober i år. Familien Rivelsrud – som sto bak Rica-kjeden – har så langt tviholdt på festerettighetene.